Jakie więzadło należy do więzozrostów łopatki?

  • kruczo-barkowe
  • obrąbkowo-ramienne
  • kruczo-ramienne

łopatka

Układ kostno-stawowy .. łopatka, kości czaszki ) oraz krótkie ( np. kości nadgarstka ) i różnokształtne. Kości długie zbudowane są z trzonu i dwóch zakończeń posiadających powierzchnie stawowe. W trzonie kości długiej znajduje się jama szpikowa, czyli przestrzeń, w której z ... Kości kończyn .. łopatkę i obojczyk oraz kości części wolnej tj. kość ramienna, kości przedramienia ( kość łokciowa, promieniowa ) i ręki ( kości nadgarstka, śródręcza, palców ). Kości kończyny dolnej składają się z obręczy miedniczej ( kość miedniczna, biodrowa, kul ...

Kości obręczy barkowej .. łopatka. Obojczyk Obojczyk ( łac. clavicula ) jest kością długą wygiętą w kształt litery S. Część bliższa ( przyśrodkowa ) wygięta jest do przodu, boczne do tyłu. Koniec bliższy łączy się stawem mostkowo - obojczykowym z rękojeścią mostka, dlatego na ... Kość ramienna .. łopatkę. Na brzegu panewki znajduje się obrąbek stawowy zwiększający powierzchnię stawową. Ze względu na budowę tylko 1/3 powierzchni główki objęta jest panewką. Wynika stąd, że za główne mocowanie kości ramiennej do obręczy barkowej odpowiadają mięś ...