Jak położony jest mięsień zwieracz górny gardła?

  • przyczepia się do kości klinowej
  • kończy się na szwie gardła
  • pokrywa dolną część zwieracza gardła górnego