Podstawa wewnętrzna czaszki

anatomia24.pl & podstawa wewnętrzna czaszki

Aorta i gałęzie aorty .. podstawie czaszki, gdzie przebiega następnie w kanale dla tętnicy szyjnej w kierunku zatoki jamistej. Oddaje ona gałęzie unaczyniające jamę bębenkową, oponę twardą, oko ( tętnica oczna ). Na podstawie mózgowia obie tętnice szyjne wewnętrzne łączą się z tętnicą podstawną mózgu tworząc koło tętnicze. ...