Jak nazywa się głęboka część gruczołu przyusznego?

  • wyrostek zażuchwowy
  • wyrostek rylcowaty
  • wyrostek przyuszniczy

Gruczoł przyuszny

Jama ustna .. gruczoły to: ślinianka przyuszna, podżuchwowa i podjęzykowa występujące obustronnie. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS. ... Ślinianki .. gruczołu uchodzi przewód łączący śliniankę z jamą ustną. Jego długość wynosi średnio 4 cm. W jamie ustnej przewód kończy się niewielką brodawką znajdującą się na wysokości drugiego górnego zęba trzonowego. Ślinianka podżuchwowa, nieco mniejsza od pop ...