Co to jest ureter?

  • moczowód
  • macica
  • pęcherz moczowy

Ureter

Moczowód .. ureter ) jest nieco spłaszczonym przewodem łączącym miedniczkę nerkową z pęcherzem moczowym. Jego długość wynosi przeciętnie 30cm, przy czym lewy moczowód jest dłuższy w stosunku do prawego. Charakteryzuje się ponadto dość grubą ścianą w porównaniu d ... Cewka moczowa u kobiet .. urethra ) jest przewodem wyprowadzającym mocz z pęcherza moczowego. U kobiet jej długość wynosi średnio 3 - 5 cm. Stwarza to o wiele lepsze warunki dla wnikania drobnoustrojów niż ma to miejsce u mężczyzn. Cewka moczowa u kobiet uchodzi z pęcherza mo ...