Który mięsień znajduje się wewnątrz języka?

  • m. styloglossus
  • m. genioglossus
  • m. longitudinalis inferior

Język

Mięśnie głowy .. języka, gałek ocznych i żuchwy. Do mięśni mimicznych, zwanych również wyrazowymi, gdyż odzwierciedlają aktualny stan psychiczny należą mięśnie: sklepienia czaszki, szpary powiek, szpary ust, nozdrzy i małżowiny usznej. Poruszanie żuchwą umożliwiają c ... Mięśnie szyi .. język. Mięśnie nadgnykowe unerwia nerw twarzowy ( n. VII ), nerw trójdzielny ( n. V ), nerw podjęzykowy ( n. XII ) oraz gałęzie splotu szyjnego. Unaczynienie pochodzi od tętnicy twarzowej, szczękowej i językowej. Grupa głęboka obejmuje mięśnie posiad ...