Nieparzyste kości czaszki

anatomia24.pl & nieparzyste kości czaszki

Mózgoczaszka .. nieparzystą zbudowaną z dwóch ustawionych do siebie prostopadle blaszek: sitowej i pionowej. Blaszka pionowa stanowi jak gdyby rusztowanie dla blaszki sitowej. Do przodu łączy się z kolcem nosowym kości czołowej, a do tyłu w części górnej z kością klinową u dołu z lemieszem. Od blaszki sitowej odcho... Twarzoczaszka .. nieparzystą kością płaską również o kształtu czworobocznego. Tworzy ona tylną część przegrody nosowej. Łączy się z kością sitową, klinową, szczękową i podniebienną. Małżowina nosowa dolna ogranicza jamę nosową, wchodząc w skład jej ściany bocznej. Ma kształt podłużny. Znajduje się pod małżowiną noso...