Ile płatów posiada powierzchnia móżdżku?

  • dwa: przedni i tylny
  • trzy: przedni, środkowy, tylny
  • trzy: przedni, tylny, grudkowo-kłaczkowy

Płaty móżdżku

Kresomózgowie .. płaty: czołowe, ciemieniowe, potyliczne, po bokach płaty skroniowe. Każdy z wymienionych płatów odpowiada za określone funkcje. Płat czołowy odpowiada głownie za czynności ruchowe i psychiczne. Uszkodzenie w jego obrębie jest przyczyną niedowładów ( ...