Co jest charakterystyczne dla jelita grubego?

  • taśmy, fałdy, kosmki
  • taśmy, kosmki, wypuklenia
  • taśmy, fałdy, wypuklenia

Jelito grube

Układ pokarmowy .. jelito cienkie i grube, odbytnica i odbyt. Do funkcji układu pokarmowego należą: rozdrobnienie i trawienie kęsów pokarmowych ( przy udziale enzymów trawiennych ) na związki mogące ulec wchłonięciu oraz wydalanie niestrawionych resztek przez odbyt. Ob ... Jelito cienkie Jelito cienkie ( łac. intestinum tenue ) jest najdłuższym odcinkiem całego przewodu pokarmowego. Jego długość wynosi około 4 - 5 m u osoby żywej. Z tego względu jelito cienkie podzielono na: dwunastnicę, jelito czcze i jelito kręte. U swego początku ...

Jelito czcze i jelito kręte Jelito czcze ( łac. jejunum ) i jelito kręte ( łac. ileum ) stanowią pozostałą część jelita cienkiego, przy czym jelito kręte jest nieco dłuższe i uchodzi do jelita grubego. Oba te odcinki jelita różnią się między sobą strukturą. Średnica światła jel ... Jelito grube Jelito grube ( łac. intestinum ceassum ) jest odcinkiem przewodu pokarmowego połączonym z jednej strony z jelitem cienkim, z drugiej zaś z odbytem. Jego długość to 1,2 do 1,5 m. Jelito grube zostało podzielone na jelito ślepe zawierające wyrostek rob ...

Jelito ślepe Jelito ślepe, zwane również kątnicą, jest uwypukleniem jelita grubego w miejscu połączenia z jelitem cienkim. Znajduje się w prawym dole biodrowym na mięśniu biodrowo - lędźwiowym. Ma długość do 8 cm. Wygląda to tak, jakby jelito kręte łączyło się z ... Okrężnica .. jelita grubego biegnącym od prawego dołu biodrowego, gdzie powstaje, jako przedłużenie jelita ślepego, do góry ku dolnej powierzchni wątroby. Następnie ulega zagięciu tworząc zagięcie wątrobowe ( na wysokości VIII żebra ) i przechodzi w okrężnicę pop ...