Przez co jest wytwarzany przewód pęcherzykowy?

  • przewód żółciowy wspólny razem z przewodem trzustkowym
  • przewód żółciowy wspólny razem z przewodem trzustkowym dodatkowym
  • przewód żółciowy wspólny razem z przewodem wątrobowym wspólnym

Przewód pęcherzykowy

Trzustka .. przewody wyprowadzające sok trzustkowy. Jest to przewód trzustkowy i przewód trzustkowy dodatkowy utworzone z połączenia mniejszych przewodzików. Większy przewód trzustkowy ( przewód Wirsunga ) biegnie przez cały miąższ rozpoczynając się w ogonie trz ... Pęcherzyk żółciowy .. przewód pęcherzykowy. Przewód pęcherzykowy wyprowadza żółć z pęcherzyka do przewodu wątrobowego wspólnego wytwarzając tym samym przewód żółciowy wspólny. Jego długość to około 4 cm. Biegnie do tyłu, dołu i na lewo wytwarzając łuk. Przewód wątrobowy w ...