Gdzie występuje pons?

  • między rdzeniem kręgowym a rdzeniem przedłużonym
  • między rdzeniem przedłużonym a śródmózgowiem
  • między rdzeniem kręgowym a śródmózgowiem

Pons

Most, rdzeń przedłużony, komora czwarta .. pons ) jest poprzeczną wyniosłością położoną pomiędzy konarami mózgu. Powierzchnia przednia mostu jest wypukła i przebiega na niej pionowa bruzda dla tętnicy podstawnej mózgu. Most zawiera jądra dla nerwów czaszkowych ( m.in. dla trójdzielnego i twar ...