Wątroba długość

anatomia24.pl & wątroba długość

Okrężnica .. wątroby. Następnie ulega zagięciu tworząc zagięcie wątrobowe ( na wysokości VIII żebra ) i przechodzi w okrężnicę poprzeczną. Może osiągać długość od 15 do 20 cm. Od powierzchni przyśrodkowej, a niekiedy również przedniej przylegają pętle jelita cienkiego. Okrężnica poprzeczna ( łac. colon transvers... Wątroba Wątroba ( łac. hepar ) należy do jednych z większych i istotnych dla życia narządów w organizmie. Jest narządem miąższowym położonym w górnej części jamy brzusznej, czyli nadbrzuszu oraz części podżebrowej prawej i nieznacznie lewej poniżej przepony. Ma około 25 cm długości i 15 - 20 cm wysokości. S...