Funkcja przepony

anatomia24.pl & funkcja przepony

Serce .. funkcjonowanie całego organizmu i są najczęstszą przyczyną zgonów. Serce położone jest w środkowej części jamy klatki piersiowej między workami opłucnej. Spoczywa na środku ścięgnistym przepony do tyłu od mostka i chrząstek żebrowych a do przodu od przełyku i aorty. Większość serca ( 2/3 ) mieści si... Przepona .. Funkcja przepony polega na powiększaniu objętości klatki piersiowej kosztem jamy brzusznej. Dzięki skurczowi mięsień spłaszcza się i obniża. Dochodzi do spadku panującego ciśnienia w obrębie jamy klatki piersiowej a w rezultacie zassania powietrza do płuc. Podczas wydechu ulega rozluźnieniu i wraca ...