Z jakich struktur jest zbudowana torebka stawowa?

  • błony włóknistej i błony maziowej
  • kalatek maziowych
  • więzadeł stawowych

Torebka stawowa

Układ kostno-stawowy .. torebka stawowa i więzadła. Inne niestałe elementy to: trzeszczki, łąkotki, kaletki maziowe, obrąbki stawowe. Wyróżnia się stawy proste ( utworzone przez dwie kości ) oraz złożone ( wiele kości ) oraz stawy jednoosiowe tj. zawiasowy, obrotowy i wielo ... Twarzoczaszka .. torebkę stawową. W stawie możliwe są trzy rodzaje ruchów: obniżanie i unoszenie żuchwy, wysuwanie i cofanie żuchwy oraz obroty żuchwy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. ...

Kości stopy .. torebki stawowej lub ścięgna. Staw skokowy górny jest połączeniem bloczka kości skokowej i powierzchni stawowych bocznych z powierzchnią stawową kości piszczelowej i obu kostek obejmujących widełkowato kość skokową. Jest stawem zawiasowym umożliwiają ...