Jakie połączenie stanowi dolny staw piszczelowo strzałkowy?

  • chrząstkozrost
  • więzozrost
  • wklinowanie

Staw piszczelowo

Kości uda .. stawą zwróconą ku górze, a wierzchołkiem do dołu. Znajduje się do przodu od końca dalszego kości udowej na powierzchni rzepkowej. Powierzchnia tylna rzepki pokryta jest chrząstką szklistą. Rzepka umocowana jest w ścięgnie mięśnia czworogłowego uda. S ... Kości podudzia .. stawie piszczelowo - strzałkowym są minimalne. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. ...

Kości stopy .. stawowe dla połączenia z kostką boczną i przyśrodkową. Kość piętowa ( łac. calcaneus ) położona jest poniżej kości skokowej. Tworzy wypukły ku tyłowi guz piętowy. Od przodu łączy się z kością łódkową i sześcienną. W skład kości śródstopia wchodzi pię ...