Prosty łuk nerwowy

anatomia24.pl & prosty łuk nerwowy

Układ nerwowy .. prosty lub złożony. Łuk odruchowy prosty zbudowany jest z dwóch neuronów: czuciowego, do którego impuls przekazywany jest z receptora oraz ruchowego, który przekazuje informację do efektora. Miejsce połączenia dwóch sąsiednich komórek nerwowych nazywane jest synapsą. Synapsa zbudowana jest z błony k...