Chrząstki krtani

anatomia24.pl & chrząstki krtani

Krtań .. Chrząstki krtani U mężczyzn krtań jest bardziej uwidocznione. Na chrząstce, po jej obu stronach, znajdują się przyczepy m.in. zwieracza dolnego gardła, a także połączenia więzadłowe i mięśniowe ( mięsień tarczowo - nalewkowy, tarczowo - nagłośniowy, głosowy ) między płytkami chrząstki. Połączenia gó... Tarczyca .. chrząstki krtani. Biegun dolny, położony niżej niż węzina, biegnie wzdłuż chrząstek tchawiczych. Węzina tarczycy biegnie poprzecznie w stosunku do obu płatów i za pomocą więzadła tarczowego pośrodkowego przymocowana jest do tchawicy i krtani. Tarczyca objęta jest torebką włóknistą wytwarzającą przeg...

Aorta i gałęzie aorty .. chrząstki tarczowatej krtani biegnie w kierunku otworu na podstawie czaszki, gdzie przebiega następnie w kanale dla tętnicy szyjnej w kierunku zatoki jamistej. Oddaje ona gałęzie unaczyniające jamę bębenkową, oponę twardą, oko ( tętnica oczna ). Na podstawie mózgowia obie tętnice szyjne wewnętrzne ł...