Poprzeczny brzucha

anatomia24.pl & poprzeczny brzucha

Nerka .. poprzecznego brzucha. Powierzchnia przednia nerki prawej sąsiaduje z nadnerczem, wątrobą, częścią zstępującą dwunastnicy, zgięciem okrężniczym oraz jelitem czczym. W przypadku powierzchni przedniej nerki lewej sąsiedztwo obejmuje nadnercza, żołądek, śledzionę, trzustkę, zgięcie lewe okrężnicy i jeli... Wzgórek łonowy i wargi sromowe .. poprzecznie odgraniczone od ściany brzucha i stosunkowo ubogie w porównaniu z owłosieniem męskim. Wargi sromowe większe są fałdami skórnymi odgraniczonymi od uda bruzdą płciowo - udową, które biegnąc ku górze biorą udział w tworzeniu wzgórka łonowego, a w stronę odbytu ulegają spłaszczeniu. Obie war...

Mięśnie brzucha .. poprzeczny brzucha ( łac. musculus transversus abdominis ), jak wynika z nazwy, przebiega poprzecznie od kręgosłupa do kresy białej po obu stronach ciała. Obejmuje on narządy jamy brzusznej niczym pas. Przyczepy początkowe mięśnia znajdują się na wewnętrznej powierzchni żeber ( VII - XII ), powięzi ...