Jakie jest położenie jąder względem siebie?

  • lewe jądro jest położone niżej
  • prawe jądro jest położone niżej
  • wzajemne położenie jąder jest osobniczo zależne

Jądra

Układ płciowy męski .. Jądra wraz z najądrzami mieszczą się w worku mosznowym. Powyżej znajduje się przykrywające mosznę w stanie spoczynku prącie. O cechach męskich świadczy również charakterystycznym typ owłosienia. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowie ... Jądro .. jądra wyróżniono bardziej wypukłą powierzchnię boczną oraz przyśrodkową, brzeg przedni i tylny, biegun górny i dolny. Długość jądra wynosi średnio 4 - 5 cm, szerokość 2,5 cm. Oba jądra znajdują się w worku mosznowym oddzielone od siebie przegrodą wor ...

Najądrze .. jądra. Najądrze to narząd zakrzywiony o długości około 5 cm i szerokości 1,2 cm. W budowie zewnętrznej wyróżniono podział na głowę, trzon i ogon. Głowa najądrza zbudowana jest z przewodzików pochodzących z cewek sieci jądra i przylega do bieguna górn ... Moszna .. jądra, mięśnia dźwigacza jądra, powięzi nasiennej wewnętrznej i osłonki pochwowej jądra otaczającej błonę białawą jądra. Osłonka pochwowa będąca przedłużeniem otrzewnej ( błony surowiczej ) posiada dwie blaszki: trzewną i ścienną. Pomiędzy blaszką tr ...

Powrózek nasienny .. jądra, gałąź płciową nerwu płciowo - udowego, włókna współczulne i przywspółczulne splotu podbrzusznego dolnego. Tętnice objęte są splotem wiciowatym utworzonym przez żyły. Należy tu również wspomnieć, że żyły w tym miejscu pozbawione są zastawek. W ...