Ile chrząstek zawiera tchawica?

  • 11-15
  • 16-20
  • 11-20

Tchawica

Układ oddechowy .. tchawica, oskrzela i płuca. Powietrze przechodzące przez górne drogi oddechowe zostaje wpierw ogrzane, nawilżone i oczyszczone. Aby zachować ciągłą drożność dróg oddechowych ich ściany wzmocnione są elementami chrzęstnymi i kostnymi. Mięśnie oddechow ... Krtań .. tchawicą i stanowi narząd głosowy. U mężczyzn widoczna jest w postaci tzw. jabłka Adama. Krtań położona jest w środkowej części szyi poniżej nasady języka i kości gnykowej, z którymi połączona jest aparatem więzadłowo - mięśniowym, co powoduje widocz ...

Tchawica Tchawica ( łac. trachea ) jest sprężystym, nieparzystym przewodem przechodzącym w swoim górnym biegunie w krtań, zaś ku dołowi rozgałęziającym się na oskrzela główne. Miejsce podziału to rozdwojenie tchawicy. Narząd ten znajduje się do przodu od prze ... Oskrzela główne .. tchawicy a kończą w miejscu wejścia do płuc ( wnęka płuc ) by tam ulec podziałowi na mniejsze odgałęzienia tworząc drzewo oskrzelowe. Do tyłu od oskrzela lewego znajduje się przełyk. Oskrzela główne skierowane są ku dołowi i bocznie. Kąt odejścia osk ...

Drzewo oskrzelowe .. tchawicy, jednak w oskrzelikach dalszych o średnim przekroju chrząstki tracą podkowiasty wygląd i stają się różnokształtne. Ponadto występuje błona mięśniowa i błona śluzowa. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Tr ... Płuca .. tchawicy i oskrzeli znajdują się węzły chłonne oskrzelowo - płucne ( w miejscu odejścia oskrzeli płatowych ), węzły chłonne płucne ( miejsce dalszego podziału oskrzeli ), węzły tchawiczo - oskrzelowe górne i dolne ( kąty miedzy tchawicą a oskrzelem ) ...

Śródpiersie .. tchawica, węzły chłonne przytchawicze i tchawiczo - oskrzelowe oraz przewód piersiowy. Śródpiersie przednie zawiera więzadło mostkowo - osierdziowe, gałęzie śródpiersiowe odchodzące od tętnic piersiowych wewnętrznych, węzły chłonne śródpiersiowe prze ...