Co to conus elasticus?

  • połączenie błoniaste wewnątrz krtani
  • połączenie więzadłowe wewnątrz krtani
  • połączenie więzadłowe na zewnątrz krtani

Krtań

Układ oddechowy .. krtań, tchawicę, oskrzela i płuca. Górne drogi oddechowe stanowią: jama nosowa, jama ustna, gardło i krtań, zaś dolne: tchawica, oskrzela i płuca. Powietrze przechodzące przez górne drogi oddechowe zostaje wpierw ogrzane, nawilżone i oczyszczone. Aby ... Krtań Krtań ( łac. larynx ) łączy gardło z tchawicą i stanowi narząd głosowy. U mężczyzn widoczna jest w postaci tzw. jabłka Adama. Krtań położona jest w środkowej części szyi poniżej nasady języka i kości gnykowej, z którymi połączona jest aparatem więzad ...

Tchawica .. krtań, zaś ku dołowi rozgałęziającym się na oskrzela główne. Miejsce podziału to rozdwojenie tchawicy. Narząd ten znajduje się do przodu od przełyku odpowiadając położeniem względem kręgosłupa odcinkowi C6 - Th5. Dodatkowo z przodu na poziomie górnyc ...