Sitowie i zatoka szczękowa

anatomia24.pl & sitowie i zatoka szczękowa

Zatoki przynosowe .. sitową, szczękową występujące obustronnie. Największą z pośród nich jest zatoka szczękowa ( łac. sinus maxillaris ) znajdująca się w trzonie kości szczękowej. Ma ona kształt piramidy, utworzonej z czterech ścian. Część przyśrodkowa zawiera otwór szczękowy łączący zatokę z jamą nosową. Część tylna ob...