Jakie części żołądka oddziela od siebie wcięcie kątowe?

  • część wpustową i dno
  • dno i trzon
  • trzon i część odźwiernikową

żołądek

Układ pokarmowy .. żołądek, jelito cienkie i grube, odbytnica i odbyt. Do funkcji układu pokarmowego należą: rozdrobnienie i trawienie kęsów pokarmowych ( przy udziale enzymów trawiennych ) na związki mogące ulec wchłonięciu oraz wydalanie niestrawionych resztek przez ... Przełyk .. żołądkiem. Biegnie do tyłu od krtani i tchawicy, a do przodu od kręgosłupa. Rozpoczyna się na wysokości szóstego kręgu szyjnego ( C6 ), kończy zaś na poziomie dziesiątego lub jedenastego kręgu piersiowego ( Th10 - 11 ). Średnia długość przełyku to 25 ...

Żołądek .. żołądek skierowana jest od góry i strony lewej do dołu i na prawo. Swoim wyglądem przypomina hak, choć przeważnie jego kształt jest zmienny. Pojemność wynosi 1 - 3 litry. W budowie zewnętrznej wyróżniono w żołądku wpust, dno, trzon, oraz część odźwie ... Jelito cienkie .. żołądka, a na drugim końcu uchodzi do jelita grubego. Zachodzą tu dalsze procesy trawienia oraz wchłanianie prostych substancji odżywczych. Budowa ściany jelita cienkiego obejmuje otrzewną trzewną, błonę mięśniową umożliwiającą przemieszczenie pokarm ...

Dwunastnica .. żołądkiem stanowią bardziej ruchome części przewodu pokarmowego. Do dwunastnicy uchodzą przewód żółciowy wspólny i trzustkowy zakończony brodawką większą ( brodawka Vatera ) oraz przewód trzustkowy dodatkowy zakończony brodawką mniejszą. Ponadto char ... Jelito czcze i jelito kręte .. żołądka, dwunastnicy, odbytnicy czy tkanki trzustki. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS. ...

Okrężnica .. żołądka. Dolna zaś kontaktuje się z jelitem cienkim. Dalszym odcinkiem jelita grubego jest okrężnica zstępująca ( łac. colon descendens ), która powstaje w miejscu zagięcia poprzecznicy ( tzw. zagięcie śledzionowe ) znajdującego się na poziomie VII ż ... Wątroba .. żołądka, dwunastnicy, okrężnicy, nerek i nadnerczy oraz wnęka między płatem ogoniastym a czworobocznym. Do wnęki wnika więzadło wątrobowo - dwunastnicze, żyła wrotna, tętnica wątrobowa właściwa, nerwy, a wychodzą przewód wątrobowy wspólny i naczynia ...

Trzustka .. żołądek, od tyłu nerka lewa z nadnerczem, żyłą główna dolna i aorta. W miąższu trzustki biegną dwa większe przewody wyprowadzające sok trzustkowy. Jest to przewód trzustkowy i przewód trzustkowy dodatkowy utworzone z połączenia mniejszych przewodzikó ...