Mięsień skośny zewnętrzny brzucha

anatomia24.pl & mięsień skośny zewnętrzny brzucha

Mięśnie brzucha .. Mięsień skośny zewnętrzny brzucha ( łac. musculus obliquus externus abdominis ) ma kształt spłaszczonego czworokąta. Rozpoczyna się na zewnętrznej powierzchni żeber ( od V do XII żebra ) do przodu od mięśnia zębatego przedniego i najszerszego grzbietu. Włókna mięśnia biegną następnie do przodu i doł...