Zachyłek opłucnej

anatomia24.pl & zachyłek opłucnej

Opłucna .. zachyłkami. Występują zachyłki: żebrowo - przeponowy ( przejście opłucnej z żeber na przeponę ), przeponowo - śródpiersiowy ( miejsce przejścia z przepony na śródpiersie ) i żebrowo - śródpiersiowy przedni ( miejsce przejścia z żeber na tylną powierzchnię mostka ) i tylny ( na przednią powierzchnię ...