Na jakiej wysokości w stosunku do kręgosłupa leży serce?

  • Th 4-8
  • Th 5-9
  • Th 6-10

Serce

Układ krążenia .. serce, główny narząd napędowy układu krążenia, tętnice, żyły oraz mikrokrążenie w postaci włośniczek. Układ naczyniowy można również podzielić na układ krążenia duży ( obwodowy ) oraz mały ( płucny ). Przepływ krwi, oprócz mechanizmu napędowego, jaki ... Serce Serce ( łac. cor, cardia ) jest podstawową składową układu krążenia. Nieustannie przepompowuje 6000 litrów krwi dziennie. Wraz z naczyniami tworzy całość układu zamkniętego porównywanego do systemu rur połączonych z pompą. Tą pompą jest serce, a w sz ...

Szkielet serca i zastawki serca .. Serce jest narządem zbudowanym z mięśni poprzecznie prążkowanych, co umożliwia mu dobrą kurczliwość. W przypadku przegrody międzykomorowej, tylko jej część dolna zbudowana jest z mięśniówki komór. Część górna serca nie posiada włókien mięśniowych, al ... Cykl pracy serca .. serce jest w stanie przepompować 4 - 5 litry krwi ( pojemność minutowa serca ), podczas wysiłku nawet do 20 litrów. Wynika stąd, że podczas jednego skurczu do aorty trafia około 80 ml krwi ( objętość wyrzutowa ). Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher ...

Układ naczyniowy .. serce oraz różnica ciśnień pomiędzy układem tętniczym i żylnym. W żyłach ciśnienie krwi jest bliskie zeru. Aby przepływ krwi był możliwy w naczyniach musi panować odpowiednie ciśnienie. Im dalej od serca, tym ciśnienie krwi spada. W naczyniach znajdu ...