łączy kości

anatomia24.pl & łączy kości

Krtań .. łączy gardło z tchawicą i stanowi narząd głosowy. U mężczyzn widoczna jest w postaci tzw. jabłka Adama. Krtań położona jest w środkowej części szyi poniżej nasady języka i kości gnykowej, z którymi połączona jest aparatem więzadłowo - mięśniowym, co powoduje widoczne przemieszczanie się krtani podcz... Mózgoczaszka .. łączy się z kością jarzmową. Pośrodkowo znajduje się kolec nosowy będący rusztowaniem dla kości nosowych. Na wewnętrznej powierzchni kości mieści się otwór ślepy, powyżej biegnący pionowo grzebień czołowy oraz bruzda zatoki strzałkowej górnej. Poza tym występują tu liczne wyciski odpowiadające powie...

Twarzoczaszka .. łączy się z kością czołową i sitową oraz kośćmi: nosową, jarzmową, łzową, małżowiną nosową dolną, podniebienną, lemieszem. Kość jarzmowa ( łac. os zygomaticum ) swym kształtem zbliżona jest do czworokąta. Znajduje się na bocznej części twarzy nadając jej kształt. Kość jarzmowa posiada trzon, wyroste... Kości obręczy barkowej .. łączy się stawem mostkowo - obojczykowym z rękojeścią mostka, dlatego nazywa się go końcem mostkowym. Drugi koniec, barkowy, łączy się z wyrostkiem barkowym łopatki. Staw mostkowo - obojczykowy stanowi połączenie obojczyka z klatką piersiową. Powierzchnie stawowe utworzone są przez koniec mostkowy o...

Kość ramienna .. łączy się z wcięciem bloczkowym kości łokciowej. Część promieniowa, mniejsza, ma kształt główki i łączy się z dołkiem kości promieniowej. Nad bloczkiem na powierzchni przedniej znajduje się wgłębienie - dół dziobiasty, a na powierzchni tylnej - dół wyrostka łokciowego. Natomiast nad główką kości ram... Kości przedramienia .. łączy się z kością łódeczkowatą, przyśrodkowa z księżycowatą. Na końcu dalszym znajduje się położony bocznie również wyrostek rylcowaty. Stawy przedramienia Staw łokciowy jest to staw złożony i utworzony przez staw ramienno - łokciowy, ramienno - promieniowy i niezależny promieniowo - łokciowy bliżs...

Kości ręki .. łączy się z podstawą paliczka bliższego. W przestrzeniach międzykostnych pomiędzy kośćmi śródręcza znajdują się mięśnie międzykostne. Kości palców składają się z paliczków. Oprócz kciuka, który zbudowany jest z dwóch paliczków, pozostałe palce utworzone są przez trzy paliczki: bliższy, środkowy i da... Obręcz miednicza .. łączy się z gałęzią kości kulszowej. Spojenie łonowe składa się z chrząstki szklistej i włóknistej oraz wzmocnione jest więzadłami. Stawy obręczy miedniczej Staw krzyżowo - biodrowy to staw płaski, czyli o ograniczonej ruchomości. Wzmacniają go więzadła krzyżowo - biodrowe. Staw biodrowy jest połącz...

Kości podudzia .. łączy się z piszczelą. Koniec dalszy jest szerszy i grubszy. Sięga niżej niż kość piszczelowa i tworzy kostkę boczną. Ruchy w stawie piszczelowo - strzałkowym są minimalne. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka... Kości stopy .. łączy się z kością łódkową i sześcienną. W skład kości śródstopia wchodzi pięć kości długich posiadających podstawę, trzon i głowę. Kości palców stopy utworzone są przez paliczki zbudowane podobnie jak kość ręki. Trzeszczki są małymi, okrągłymi kostkami o nieznanej funkcji wchodzącymi w skład torebk...