Fałd pachowy tylny

anatomia24.pl & fałd pachowy tylny

Mięśnie obręczy barkowej .. fałd pachowy tylny utworzony przez brzeg mięśnia najszerszego grzbietu. Kształtem zbliżony jest do piramidy wierzchołkiem zwróconej do góry, zawiera tkankę tłuszczową, tętnicę i żyłę pachową, nerwy splotu ramiennego oraz liczne węzły chłonne ( około 20 ). Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anato...