Płat środkowy

anatomia24.pl & płat środkowy

Płuca .. płatowymi na płaty. Prawe płuco posiada trzy płaty: górny, środkowy i największy dolny, a szczeliny dzielące narząd to szczelina skośna i pozioma. Płuco lewe posiada jedynie dwa płaty: górny i dolny oraz szczelinę skośną. Każdy płat podzielony jest ponadto na segmenty. Każde płuco zawiera 10 segment... Gruczoł krokowy .. płatem środkowym. Płat środkowy często ulega powiększeniu stwarzając problemy w oddawaniu moczu. Gruczoł krokowy zbudowany jest z miąższu poprzedzielanego włóknami mięśniówki gładkiej i łącznej. W jego obrębie występują gruczoły cewkowo - pęcherzykowe. Przewodziki gruczołu uchodzą na wzgórku nasienn...

Kresomózgowie .. płat czołowy i ciemieniowy od skroniowego oraz mniejsza bruzda środkowa ( tzw. Rolanda ) oddzielająca płat czołowy od ciemieniowego. Każda z półkul składa się z czterech płatów. Od przodu znajdują się kolejno płaty: czołowe, ciemieniowe, potyliczne, po bokach płaty skroniowe. Każdy z wymienionych pł... Móżdżek .. płat środkowy, czyli migdałek móżdżku. Powierzchnia zewnętrzna półkul móżdżku pokryta jest licznymi szczelinami i zakrętami. Móżdżek reguluje napięcie mięśniowe i wpływa na utrzymanie prawidłowej równowagi ciała. Jego uszkodzenie prowadzi do zaburzeń w wykonywaniu ruchów precyzyjnych, zamaszystych, ...