Mózgowie i rdzeń

anatomia24.pl & mózgowie i rdzeń

Most, rdzeń przedłużony, komora czwarta .. mózgowia z rdzeniem kręgowym. Na powierzchni przedniej obustronnie znajdują się wyniosłości kształtem przypominające piramidę. Tworzą je włókna nerwowe, które po skrzyżowaniu w części dolnej rdzenia przedłużonego przechodzą do rdzenia kręgowego, jako sznury przednie. Miejsce skrzyżowania nosi nazwę ... Rdzeń kręgowy .. mózgowo - rdzeniowy. Z rdzeniem łączy się 31 par nerwów rdzeniowych: 8 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, 5 krzyżowych i 1 guziczny. Każdy nerw składa się z korzeni czuciowych i ruchowych oraz odchodzi symetrycznie od odpowiedniego segmentu rdzenia. Najniżej położone nerwy tworzą ogon koński. ...