Co jest największym skupiskiem istoty szarej międzymózgowia?

  • podwzgórze
  • wzgórze
  • nadwzgórze

Istota szara

Ośrodkowy układ nerwowy .. Istota szara utworzona przez komórki nerwowe leży najbardziej zewnętrznie pokrywając istotę białą w głąb, której tworzy również skupiska zwane jądrami mózgu. Odgrywa ona zatem rolę płaszcza ( kory ). W przypadku rdzenia kręgowego istotę szarą otacza ... Rdzeń kręgowy .. istota szara w kształcie litery H oraz otaczająca ją istota biała. Uwypuklona do przodu istota szara tworzy rogi przednie, zaś ku tyłowi dłuższe rogi tylne. W rogach przednich znajdują się komórki ruchowe wysyłające aksony przez korzenie przednie. W ...