Jakie nerwy tworzą wspólnie nerw woreczkowo bańkowy?

  • nerw woreczkowy i nerw bańkowy przedni
  • nerw woreczkowy i nerw bańkowy boczny
  • nerw woreczkowy i nerw bańkowy tylny