Jaki nerw unerwia mięśnie podniebienia, gardła i krtani?

  • nerw podjęzykowy
  • nerw językowo-gardłowy
  • nerw błędny

Nerwy szyi

Obwodowy układ nerwowy .. nerwy ( nerwy czaszkowe i rdzeniowe ) oraz zwoje nerwowe. Stanowi on połączenie między ośrodkowym układem nerwowym a narządami docelowymi. Występuje tu 12 par nerwów czaszkowych, które odpowiadają za unerwienie głowy i szyi. Rozpoczynają się na odpow ... Nerwy czaszkowe Nerwy czaszkowe zaopatrują czuciowo i ruchowo skórę, mięśnie oraz gruczoły głowy i szyi, odpowiadają również za odbiór bodźców wzrokowych czy słuchowych. Pierwszy nerw czaszkowy ( n. I ) jest nerwem węchowym. Zakończenia jego włókien znajdują się w c ...