Opuszkowo gąbczasty

anatomia24.pl & opuszkowo gąbczasty

Prącie .. opuszkowo - gąbczasty odpowiedzialny za wytrysk nasienia. Właściwe ciało gąbczaste jest kształtu walcowatego i leży na powierzchni dolnej prącia. Cewka moczowa przebiega przez właściwe ciało gąbczaste bardziej przy jego powierzchni górnej. Wszystkie trzy struktury objęte są osłonkami, które utworzon... Dno miednicy .. opuszkowo - gąbczasty i kulszowo - jamisty. Pod przeponą dna miednicy nie występują narządy, a przestrzeń ta wypełniona jest tkanką tłuszczową i łączną. W tym miejscu znajduje się również obustronnie dół kulszowo - odbytniczy o kształcie trójkąta. Strukturami ograniczającymi dół są przede wszystkim ...

Mięśnie dna miednicy .. opuszkowo - gąbczasty ( łac. musculus bulbospongiosus ) jest strukturą o cechach zmiennych w zależności od płci. U kobiet cechy te są bardziej pierwotne, ponieważ mięsień ma związek ze zwieraczem zewnętrznym odbytu. Rozpoczyna się w środku ścięgnistym krocza i zwieraczu zewnętrznym odbytu, a kończy ...