Na jakie mięśnie dzieli się mięsień biodrowo lędźwiowy?

  • na mięsień lędźwiowy i mięsień biodrowy
  • na mięsień lędźwiowy mniejszy i większy oraz mięsień biodrowy
  • na mięsień lędźwiowy górny i dolny oraz mięsień biodrowy

Mięsień biodrowo lędźwiowy

Mięśnie obręczy kończyny dolnej .. mięsień biodrowo - lędźwiowy ( łac. musculus ilio - psoas ), który składa się z mięśnia lędźwiowego większego, mniejszego i mięśnia biodrowego. Do grupy tylnej należą mięśnie: gruszkowaty, pośladkowy wielki, pośladkowy średni, pośladkowy mały, napina ... Mięśnie brzucha .. mięsień czworoboczny lędźwi. Mięsień skośny zewnętrzny brzucha ( łac. musculus obliquus externus abdominis ) ma kształt spłaszczonego czworokąta. Rozpoczyna się na zewnętrznej powierzchni żeber ( od V do XII żebra ) do przodu od mięśnia zębatego prze ...