Z iloma kośćmi łączy się kość potyliczna?

  • 6
  • 5
  • 4

Kość potyliczna

Mózgoczaszka .. Kość potyliczna Kość potyliczna ( łac. os occipitale ) znajduje się najbardziej ku tyłowi i u podstawy czaszki. Wyróżnia się w niej część podstawną, łuskę potyliczną oraz dwie części boczne. Powierzchnia zewnętrzna jest wypukła, posiada wyniosłość tz ... Jamy i doły czaszki .. kość czołowa i kość klinowa, a ścianę dolną kość szczękowa, jarzmowa i podniebienna. Ściana przyśrodkowa utworzona jest przez kość szczękową, łzową, sitową i klinową, s ściana boczne przez kość jarzmową i klinową. Szczyt ostrosłupa stanowi kanał wzro ...