Struna ścięgnista

anatomia24.pl & struna ścięgnista

Szkielet serca i zastawki serca .. struny ścięgniste biegnące od mięśni brodawkowatych ściany komór, których zadaniem jest napięcie zastawki i umocowanie jej podczas skurczu komór. Mięśnie brodawkowate wysyłają struny ścięgniste do dwóch sąsiadujących płatków zastawki. Zastawki półksiężycowate zbudowane są z trzech płatków. Ogranicza... Mięśnie dna miednicy .. strukturą o cechach zmiennych w zależności od płci. U kobiet cechy te są bardziej pierwotne, ponieważ mięsień ma związek ze zwieraczem zewnętrznym odbytu. Rozpoczyna się w środku ścięgnistym krocza i zwieraczu zewnętrznym odbytu, a kończy na grzbiecie łechtaczki. Natomiast w przypadku mężczyzn mięsi...