łechtaczka wewnętrzna

anatomia24.pl & łechtaczka wewnętrzna

Mięśnie dna miednicy .. łechtaczki będących odgałęzieniami tętnicy sromowej wewnętrznej. Unerwienie: n. sromowy. Mięsień poprzeczny powierzchowny krocza ( łac. musculus transversus perinei superficialis ) jest parzystym mięśniem biegnącym pod przeponą moczowo - płciową, a dokładniej jej tylnym brzegiem. Mięsień rozpoczyna ...