Gdzie uchodzą żyły gardłowe?

  • do żyły szyjnej zewnętrznej
  • do żyły szyjnej wewnętrznej
  • do splotu skrzydłowatego

Gardło

Aorta i gałęzie aorty .. gardłowa, potyliczna, uszna tylna, skroniowa powierzchowna, szczękowa. Tętnica podobojczykowa ( łac. arteriae subclavia ) unaczynia kończynę górną. W przebiegu tętnicy wyróżniono podział na części. Część podobojczykowa tętnicy to odcinek pomiędzy mie ...