Chrząstka tarczowa

anatomia24.pl & chrząstka tarczowa

Krtań .. Chrząstka tarczowata jest największą i nieparzystą chrząstką chroniącą aparat głosowy. Zbudowana jest z dwóch symetrycznych blaszek połączonych ze sobą kątem otwartym ku tyłowi i niewiele pochylonych do przodu. Między połączeniem obu blaszek znajduje się wcięcie tarczowe górne. U mężczyzn bardziej u... Tchawica .. chrząstek tchawicy przylega gruczoł tarczowy. Niżej znajduje się żylny splot tarczowy nieparzysty, tętnica szyjna i podobojczykowa, żyła ramienno - głowowa, pień ramienno - głowowy, łuk aorty oraz mięśnie: mostkowo - obojczykowo - sutkowy, mostkowo - gnykowy. Długość tchawicy wynosi średnio 10 - 12c...

Tarczyca .. chrząstki krtani. Biegun dolny, położony niżej niż węzina, biegnie wzdłuż chrząstek tchawiczych. Węzina tarczycy biegnie poprzecznie w stosunku do obu płatów i za pomocą więzadła tarczowego pośrodkowego przymocowana jest do tchawicy i krtani. Tarczyca objęta jest torebką włóknistą wytwarzającą przeg... Przytarczyce .. chrząstki pierścieniowatej. Dolne przytarczyce mieszczą się zwykle w okolicy dolnego bieguna płata bocznego, między gałęziami tętnicy tarczowej dolnej. Jednak położenie przytarczyc nie jest symetryczne i cechuje się zmiennością. Ponadto przytarczyce objęte są tkanką łączną i znajdują się na zewnątrz...

Aorta i gałęzie aorty .. chrząstki tarczowatej krtani biegnie w kierunku otworu na podstawie czaszki, gdzie przebiega następnie w kanale dla tętnicy szyjnej w kierunku zatoki jamistej. Oddaje ona gałęzie unaczyniające jamę bębenkową, oponę twardą, oko ( tętnica oczna ). Na podstawie mózgowia obie tętnice szyjne wewnętrzne ł...