Kości stępu

anatomia24.pl & kości stępu

Kości stopy .. kości stępu, śródstopia i palców. Kości stępu składają się z siedmiu kości ułożonych w dwóch rzędach. W bliższym rzędzie znajduje się kość skokowa i piętowa, a w dalszym kości klinowate ( przyśrodkowa, środkowa, boczna ) i kość sześcienna. Od strony przyśrodkowej między oba rzędy wciska się kość łód...