Co krzyżuje nasada krezki jelita cienkiego?

  • mięsień lędźwiowy większy lewy
  • tętnice biodrowe wspólne
  • naczynia jądrowe (jajnikowe) prawe

Krezka jelita

Jelito cienkie .. krezkową górną, tętnicę wątrobową wspólną. Krew odpływa do żyły krezkowej górnej a chłonka do węzłów chłonnych krezkowych. Unerwienie pochodzi ze splotu trzewnego, nerwu błędnego oraz włókien nerwów rdzeniowych Th10 - L1. Dorota Kozera A. Bochenek, M ... Dwunastnica .. krezkowych. Tworzy zatem zagięcie górne i dolne. Natomiast zagięciem dwunastniczo - czczym skierowanym nieco ku górze przechodzi w jelito czcze ( część wstępująca ). Opuszka wraz z żołądkiem stanowią bardziej ruchome części przewodu pokarmowego. Do d ...

Jelito czcze i jelito kręte .. krezce. W przypadku jelita krętego warto poruszyć kwestię uchyłka ( uchyłek Meckela ) stanowiącego pozostałość niezarośniętego w okresie płodowym przewodu pępkowo - jelitowego. Jest to uwypuklenie jelita długości 3 - 10 cm w odległości 50 - 100 cm od ... Jelito grube .. krezkowej górnej, krezkowej dolnej, biodrowej wewnętrznej, sromowej wewnętrznej. Krew żylna odpływa żyłą krezkową górną, dolną i żyły splotu odbytniczego. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów trzewnych, biodrowych, krzyżowych, pachwinowych powierzchow ...

Trzustka .. krezkowe górne. Można nawet powiedzieć, że dwunastnica tworzy wgłobienie w miąższu trzustki. Na górnym brzegu trzonu biegną naczynia dla śledziony. Ogon skierowany w lewo i do góry kontaktuje się ze śledzioną i zgięciem śledzionowym okrężnicy. Od prz ... Otrzewna .. krezką lub więzadłem. Skutkiem tego jest występowanie zachyłków, czyli zagłębień otrzewnej ślepo zakończonych. Do zachyłków otrzewnej zaliczamy: zachyłek dwunastniczy górny i dolny, krętniczo - kątniczy górny i dolny, zachyłki przyokrężnicze, międzye ...