Dlaczego ze względów praktycznych, wyróżniono staw poprzeczny stępu?

  • w tym miejscu stopy wykonuje się odcięcie jej części przedniej
  • w tym miejscu nie wolno przecinać więzadła rozdwojonego
  • jamy obu stawów nie są od siebie oddzielone

Staw poprzeczny stępu

Kości stopy .. Staw poprzeczny stępu ( Choparta ) utworzony jest przez połączenie kości skokowej i łódkowej oraz kości piętowej i sześciennej. Stawy palców stopy są stawami kulistymi, w których niemożliwy jest ruch obrotowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: A ...