Unaczynienie stawu ramiennego

anatomia24.pl & unaczynienie stawu ramiennego

Mięśnie ramienia .. Unaczynienie: tętnica pachowa. Unerwienie: nerw mięśniowo - skórny. Mięsień dwugłowy ramienia ( łac. musculus biceps brachii ) jest grubym mięśniem złożonym z dwóch głów: głowy długiej i krótkiej. Głowa długa rozpoczyna się na łopatce, w okolicy nad panewką stawu ramiennego, a głowa krótka na wyrost...