Co oddziela pajęczynówkę od opony twardej?

  • jama podtwardówkowa
  • jama podpajęczynówkowa
  • opony są ze sobą zrośnięte

Pajęczynówka

Opony mózgowo-rdzeniowe .. pajęczynówka i opona miękka. Opony mózgowo - rdzeniowe chronią przed urazami i wstrząsami. Pomiędzy kolejnymi blaszkami łącznotkankowymi znajdują się przestrzenie: podpajęczynówkowa ( między oponą miękką a pajęczą ), podtwardówkowa ( między oponą twa ...