Siodło tureckie czaszka

anatomia24.pl & siodło tureckie czaszka

Przysadka .. siodła tureckiego wytworzonego przez kości czaszki do tyłu od skrzyżowania nerwów wzrokowych. Przysadka jest narządem nieparzystym znajdującym się w pośrodkowej części dołu czaszki połączonym lejkiem z trzecią komorą mózgu. Przeciętna wielkość przysadki to 12 - 15 mm mierzona poprzecznie, zaś od gór... Mózgoczaszka .. siodłem tureckim. Od siodła tureckiego, na którym spoczywa przysadka ku tyłowi znajduje się powierzchnia pochylona z góry i przodu do dołu i do tyłu. Ze względu na wygląd zwana stokiem. Bocznie trzon łączy się z ze skrzydłami większymi, w tym miejscu przebiega również bruzda dla tętnicy szyjnej wewn...

Jamy i doły czaszki .. siodła tureckiego. Ścianę górną oczodołu tworzy kość czołowa i kość klinowa, a ścianę dolną kość szczękowa, jarzmowa i podniebienna. Ściana przyśrodkowa utworzona jest przez kość szczękową, łzową, sitową i klinową, s ściana boczne przez kość jarzmową i klinową. Szczyt ostrosłupa stanowi kanał wzroko...