Opłucna płucna opłucna ścienna

anatomia24.pl & opłucna płucna opłucna ścienna

Płuca .. opłucna ścienna i opłucna płucna. Płuca spoczywają u swojej podstawy na przeponie, zaś biegunem górnym przekraczają otwór górny klatki piersiowej. Płuco lewe i prawe są oddzielone od siebie obecnymi w klatce piersiowej narządami, a przestrzeń ta nazywa się śródpiersiem ( łac. mediastinum ). Płuca po... Opłucna Opłucna ( łac. pleura ) jest błoną surowiczą otaczającą płuca. Opłucna składa się z dwóch blaszek: opłucnej ściennej przylegającej do ściany klatki piersiowej i przepony oraz opłucnej płucnej pokrywającej płuco. Opłucna płucna we wnęce płuca przechodzi w opłucną ścienną. Wnika ona również w szczelin...

Szkielet serca i zastawki serca .. opłucna otaczająca płuca. Osierdzie zbudowane jest z dwóch blaszek: trzewnej i ściennej. Blaszka ścienna utworzona jest przez tkankę włóknistą osłaniającą serce. Pomiędzy obiema blaszkami znajduje się jama osierdzia zawierająca niewielką ilość płynu, którego ilość może się zwiększać w stanach patolo...