ściany serca

anatomia24.pl & ściany serca

Serce .. ścian serca. Miejsce, w którym uchodzą obie żyły główne nazwane zostało zatoką. W ścianie przyśrodkowej przedsionka znajduje się otwór owalny. W życiu płodowym pełni on drogę omijającą płuca i prowadzącą krew prosto do przedsionka lewego. U osoby dorosłej otwór zarasta i zostaje po nim dół owalny. K... Szkielet serca i zastawki serca .. ścia przedsionkowo - komorowe, aorty i pnia płucnego, do których przyczepiają się płatki zastawek i włókna mięśniowe. Serce jest narządem zbudowanym z mięśni poprzecznie prążkowanych, co umożliwia mu dobrą kurczliwość. W przypadku przegrody międzykomorowej, tylko jej część dolna zbudowana jest z mię...

Naczynia i nerwy serca .. ściany komory lewej. Tętnica wieńcowa lewa oddaje gałąź międzykomorową przednią biegnącą w swojej bruździe oraz gałąź okalającą przebiegającą początkowo w bruździe wieńcowej i kierującą się w stronę koniuszka serca. Zaopatruje ona w krew pozostałą część serca. Układ żylny serca stanowi zatoka żylna ...