Jakie mięśnie leżą w warstwie głębokiej mięśni przedramienia?

  • mięsień prostownik krótki kciuka, mięsień prostownik palców
  • mięsień prostownik palca małego, mięsień prostownik wskaziciela
  • mięsień odwodziciel długi kciuka, mięsień prostownik krótki kciuka

Mięśnie przedramienia

Mięśnie kończyny górnej Mięśnie kończyny górnej odgrywają istotną rolę w życiu codziennym człowieka, umożliwiają mu wykonywanie prostych czynności oraz tych wymagających większej precyzji. Pomagają w utrzymaniu równowagi ciała podczas szybkiego marszu czy biegania. Poza tym ... Mięśnie ramienia Mięśnie ramienia stanowią dwie przeciwstawne czynnościowo grupy mięśni: prostowniki ( mięsień trójgłowy ) i zginacze ( mięsień kruczo - ramienny, dwugłowy i ramienny ). Mięsień kruczo - ramienny ( łac. musculus coracobrachialis ) rozpoczyna się na wy ...

Mięśnie przedramienia .. mięśnie przedramienia można podzielić na trzy grupy: przednią, tylną i boczną. Grupa przednia składa się z ośmiu mięśni funkcjonujących jako zginacze. Należą tu mięśnie: nawrotny obły, zginacz promieniowy nadgarstka, dłoniowy długi, zginacz łokciowy ...