Mięsień głosowy

anatomia24.pl & mięsień głosowy

Krtań .. mięsień głosowy. Rozszerzanie szpary głośni możliwe jest dzięki mięśniowi pierścienno - nalewkowatemu tylnemu. Zaś zwężenie przy udziale mięśni: pierścienno - nalewkowatemu bocznemu, tarczowo - nalewkowatemu, nalewkowatemu. Za zamknięcie wejścia do krtani odpowiedzialne są mięsień nalewkowo - nagłoś...